Taloudelliset tavoitteet

Panostaja-konsernin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat kokonaisuudessaan seuraavat:

 • Normaalitilanteessa emoyhtiön rahoitusrakenne on velaton. Emoyhtiö voi velkaantua väliaikaisesti rahoittaakseen yritysostoja irtaantumisten välissä
  *
 • Oman pääoman tuotto on vähintään 15 % siten, että IRR (sisäinen korko) tavoite on jokaiselle sijoituskohteelle yli 22 %
  *
 • Omavaraisuusaste on vähintään 40 % (aiemmin 40 %, kun omaan pääomaan sisällytetään pääomalainat)
  *
 • Panostajan tavoitteena on jatkuva omistaja- ja markkina-arvon kasvattaminen siten, että osakkeen kokonaistuotto ylittää Nasdaq Helsingin Small Cap Indeksin keskimääräisen pitkän aikajänteen tuoton
  *
 • Voitonjako heijastaa konsernin tuloksen kehitystä pitkällä aikavälillä ja ensisijaisena tavoitteena on varmistaa konsernin sijoitustoiminnan jatkuvuus, jonka jälkeen voidaan jakaa vähintään puolet emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuvasta konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osinkoina, pääomanpalautuksina tai osakkeiden takaisinostoina