Sijoittajasuhdetoiminnan periaatteet

Panostajan sijoittajasuhdetoimintojen tavoitteena on antaa rahoitusmarkkinoille oikeaa, riittävää ja ajantasaista tietoa Panostajan strategiasta, toiminnoista, liiketoimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta. Panostajan sijoittajasuhteiden hoitoa koordinoi talousjohtaja.

Tavoite on, että Panostajasta sijoituskohteena muodostuu mahdollisimman oikea ja totuudenmukainen kuva. Panostaja julkaisee kaksi liiketoimintakatsausta (Q1 ja Q3), puolivuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen, vuosikertomuksen, pörssitiedotteita ja muuta sijoittajainformaatiota aina tarpeen mukaan.

Panostajan johto tapaa säännöllisesti pääomamarkkinoiden edustajia, analyytikoita ja sijoittajia Suomessa sekä tarvittaessa myös ulkomailla. Näissä tapaamisissa voi Panostajan johdon lisäksi olla mukana muuta ennakolta ilmoitettua sijoituskohteiden johtoa.

Panostajan pääasiallinen ajantasaisen tiedon lähde on yrityksen verkkosivusto www.panostaja.fi.