EU-taksonomiaraportointi

EU-taksonomia on EU:n kestävän rahoituksen oikeudellinen luokittelujärjestelmä, joka yhtenäisellä tavalla määrittelee taloudellisia toimia, joilla on merkittävin vaikutus EU:n  ilmastonmuutoksen vastaisiin sekä muihin ympäristönsuojeluun liittyviin toimiin ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Panostajan EU-taksonomiaraportti 2021 kokonaisuudessaan

Panostaja on sitoutunut toimimaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti aktiivisena omistajana. Uusia sijoituspäätöksiä tehtäessä ja sijoituskohteita kehitettäessä huomioidaan taloudellisten näkökohtien lisäksi myös ympäristöön liittyvät tekijät.

Vastuullisuustyömme tavoitteena on kehittää entistä arvokkaampia, kilpailukykyisempiä ja vastuullisempia yrityksiä. Ympäristöön liittyvän riskienhallinnan lisäksi sijoituskohteemme voivat pyrkiä parhaiden käytäntöjen avulla kantamaan vastuuta ympäristöasioiden kehittämisestä innovoimalla uusia tuotteita ja toimintatapoja sekä pienentämään kustannuksiaan.