Panostajan sijoituskohteen Granon yhteistoimintaneuvottelut päättyvät

 

Panostaja Oyj                Pörssitiedote, sisäpiiritieto                                  15.10.2019                            klo 13.00


Panostajan sijoituskohteen Granon yhteistoimintaneuvottelut päättyvät


Panostaja-konserniin kuuluva Grano-konserni on saanut 27.8.2019 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut päätökseen. Neuvotteluissa sovitut toimenpiteet pitävät sisällään konsernitason toimintojen tehostamisen sekä tuotannon tehostamisen uudelleenjärjestelyillä ja keskittämisellä. Neuvottelujen tuloksena henkilöstön määrä konsernin eri toimipisteissä vähenee arviolta noin 100 henkilöllä. Yhtiö arvioi alun perin, että suunnitellut uudelleenjärjestelyt saattavat johtaa enintään 140 henkilön lomauttamiseen, osa-aikaistamiseen tai irtisanomiseen. Grano-konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa 1 060 henkilöä.

Toimintojen uudelleenjärjestelyillä ja tehostamisella tavoitellaan noin neljän ja puolen miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä, joista tilikaudella 2020 arvioidaan toteutuvan yli puolet. Täysi vaikutus koko tilikauden kannattavuustasoon tavoiteltavilla säästöillä on ensimmäisen kerran tilikaudella 2021.

Tilikauden 2019 viimeiselle neljännekselle kirjataan uudelleenjärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia kuluja arviolta noin miljoona euroa.


Panostaja Oyj

Tapio Tommila
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Mettälä Grano Oy 040 504 2019

Toimitusjohtaja Tapio Tommila Panostaja Oyj 040 527 6311


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on kahdeksan enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2018 konsernin liikevaihto oli 185,2 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi