Panostajan sijoituskohteen Granon yhteistoimintaneuvottelut päättyvät

 

Panostaja Oyj           Pörssitiedote, sisäpiiritieto        2.11.2020          klo 10.00


Panostajan sijoituskohteen Granon yhteistoimintaneuvottelut päättyvät


Panostaja-konserniin kuuluva Grano-konserni on saanut 7.9.2020 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut päätökseen. Neuvotteluissa sovitut toimenpiteet pitävät sisällään konsernin kilpailukyvyn parantamista sekä toimintojen uudistamista, sopeuttamista ja tehostamista uudelleenjärjestelyin. Neuvottelujen tuloksena toimintojen uudelleenjärjestelyt tulevat tarkoittamaan kokonaisuudessaan arviolta 96 työtehtävän päättymistä. Uudelleenroolitusten myötä näistä arviolta 20 henkilöllä työt jatkuvat uudessa roolissa.  Lisäksi työnantaja harkitsee enintään 90 päivää kestäviä lomautuksia tilikauden 2021 aikana.

Yhtiö arvioi alun perin, että suunnitellut uudelleenjärjestelyt saattavat johtaa enintään 120 henkilön lomauttamiseen, osa-aikaistamiseen tai irtisanomiseen sekä koko neuvottelun piirissä olevan henkilöstön enintään 90 päivää kestävään lomautukseen. Grano-konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa 930 henkilöä.

Toimintojen uudelleenjärjestelyillä ja tehostamisella tavoitellaan noin 3,4 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä, joista tilikaudella 2021 arvioidaan toteutuvan noin miljoona euroa. Täysi vaikutus koko tilikauden kannattavuustasoon tavoiteltavilla säästöillä on ensimmäisen kerran tilikaudella 2022.


Panostaja Oyj

Tapio Tommila
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Mettälä Grano Oy 040 504 2019

Toimitusjohtaja Tapio Tommila Panostaja Oyj 040 527 6311


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on seitsemän enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
Tilikaudella 2019 konsernin liikevaihto oli 190 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi