Panostajan sijoituskohde Grano aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

 

Panostaja Oyj           Pörssitiedote, sisäpiiritieto          21.8.2019        Klo 10:00                            


Panostajan sijoituskohde Grano aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Panostaja-konserniin kuuluva Grano-konserni aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, joiden kohteena on kaikki Grano Oy:n toiminnot ja osa emoyhtiö Grano Group Oy:n toiminnoista. Alustavan arvion mukaan suunnitellut uudelleenjärjestelyt saattavat johtaa enintään 140 henkilön lomauttamiseen, osa-aikaistamiseen tai irtisanomiseen. Neuvottelujen kohteena ovat myös työtehtävien muutokset. Mikäli toimenpiteisiin ryhdytään, pyritään ne toteuttamaan viimeistään 31.1.2020 mennessä.

Grano-konsernilla on tarve jatkuvasti parantaa kilpailukykyään ja kehittää toimintojaan alati muuttuvassa markkinassa. Edellä mainitusta johtuen Grano-konsernin johto suunnittelee toimintojen uudelleenjärjestelyjä.


Panostaja Oyj

Tapio Tommila
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Sarsama, Grano Oy, 040 774 2099

Toimitusjohtaja Tapio Tommila, Panostaja Oyj, 040 527 6311


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on kahdeksan enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2018 konsernin liikevaihto oli 199.7 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi