Panostajan sijoituskohde Grano aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

 

Panostaja Oyj                       Pörssitiedote, sisäpiiritieto                          2.9.2020        klo 9.05       


Panostajan sijoituskohde Grano aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Panostaja-konserniin kuuluva Grano-konserni aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, joiden kohteena on Grano Oy:n markkinoinnin palveluiden, tulostus- ja painotuotteiden tuotannon, logistiikan ja asennustoiminnan sekä myynnin toiminnot ja osa emoyhtiö Grano Group Oy:n toiminnoista. Alustavan arvion mukaan suunnitellut uudelleenjärjestelyt saattavat johtaa enintään 120 henkilön lomauttamiseen, osa-aikaistamiseen tai irtisanomiseen sekä muutoksiin toimintamalleissa ja työtehtävissä. Lisäksi yhtiö harkitsee koko neuvottelun kohteena olevan henkilöstön enintään 90 päivää kestäviä lomautuksia. Mikäli toimenpiteisiin ryhdytään, pyritään ne toteuttamaan viimeistään 31.10.2021 mennessä. Neuvotteluiden piirissä on noin 760 henkilöä.

Grano-konsernilla on tarve jatkuvasti parantaa kilpailukykyään ja kehittää ja uudistaa toimintojaan alati muuttuvassa markkinassa. Lisäksi yhtiö varautuu sopeuttamaan toimintaansa koronaviruspandemian pitkittymisestä johtuvaan tilauskannan tilapäiseen alentumiseen. Edellä mainitusta johtuen Grano-konsernin johto suunnittelee toimintojen uudistamista, sopeuttamista ja tehostamista vastaamaan muuttunutta kysyntää.


Panostaja Oyj

Tapio Tommila
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Mettälä, Grano Oy, 040 504 2019

Toimitusjohtaja Tapio Tommila, Panostaja Oyj, 040 527 6311


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on seitsemän enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2019 konsernin liikevaihto oli 190 miljoonaa euroa. www.panostaja.fi