Panostaja Oyj:n puolivuosikatsaus 1.11.2018-30.4.2019

 

Panostaja Oyj           Puolivuosikatsaus           6.6.2019        klo 10.00


Yrityskaupat jatkuivat KL-Varaosien irtaantumisella

1.2.2019-30.4.2019 (3 kk) 

  • Liikevaihto kasvoi neljässä yhdeksästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 52,4 milj. euroa (45,9 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani kolmessa yhdeksästä sijoituskohteesta ja koko konsernin liikevoitto parani 8 % vertailukaudesta ollen 2,1 milj. euroa (1,9 milj. euroa).
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli 0,2 senttiä (0,4 senttiä).
  • Granon katsauskauden liikevaihto oli lähes viime vuoden tasolla. Liikevoitto oli 2,5 milj. euroa, eli 0,3 milj. euroa vertailukautta heikompi. Vertailukauden tulokseen sisältyy 0,4 milj. euroa käyttöomaisuuden myyntivoittoja.
  • Katsauskauden jälkeen tehtiin sopimus KL-Varaosien myynnistä Oy Kaha Ab:lle.

1.11.2018-30.4.2019 (6 kk) 

  • Liikevaihto kasvoi neljässä yhdeksästä sijoituskohteessa. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 102,8 milj. euroa (90,8 milj. euroa).
  • Liikevoitto parani viidessä yhdeksästä sijoituskohteessa, mutta koko konsernin liikevoitto heikkeni 3,7 milj. eurosta 2,4 milj. euroon.
  • Tulos/osake (laimentamaton) oli 0,1 senttiä (51,3 senttiä).


Toimitusjohtaja Tapio Tommila: Tilikauden yrityskaupat jatkuivat KL-Varaosien irtaantumisella

Katsauskauden päättymisen jälkeen teimme sopimuksen KL-Parts Oy:n osakekannan enemmistön myynnistä Oy Kaha Ab:lle. Panostajan omistusosuus KL-Parts Oy:stä oli 75 prosenttia ja kaupassa Panostaja luopui omistuksestaan kokonaan. KL-Varaosat on ollut Panostajan omistuksessa vuodesta 2007 lähtien. Panostajan omistusaikana yhtiön toimintaa on laajennettu uusille maantieteellisille alueille, tuotu valikoimiin uusia premium-automerkkejä sekä panostettu voimakkaasti palvelukonseptin kehittämiseen. Panostajan omistusaikana yhtiön liikevaihto on lähes kolminkertaistunut ja omistaja-arvon kehitys on ollut hyvää. Nyt oli oikea aika luopua omistuksestamme ja siivittää yhtiö uuden omistajan myötä seuraavaan kasvuvaiheeseen. Panostaja-konserni tulee kirjaamaan kaupasta tilikauden kolmannelle neljännekselle arviolta noin 2,7 miljoonan euron myyntivoiton ennen veroja.

Katsauskaudella sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi pääasiassa viime tilikaudella hankittujen sijoituskohteiden vaikutuksesta 14 prosenttia ja liikevoitto parani hieman vertailukaudesta ollen 2,1 milj. euroa. Vaikka tilikauden toisen neljänneksen liikevaihto- ja kannattavuuskehitys olivat tilikauden alkua vahvempia, kehitys oli edelleen osin odotuksiamme heikompia. Carrotin osalta henkilöstömuutokset heijastuivat edelleen merkittävästi liikevaihdon kehitykseen. Yhtiössä johto vie nyt uudistuneen organisaation tuella eteenpäin toimenpiteitä käänteen varmistamiseksi. Henkilö- ja kilpailutilanteen muutokset painoivat katsauskaudella myös Selogin liikevaihtoa. Tilanteen johdosta yhtiössä on menossa aktiiviset panostukset oman myynnin kehittämiseen. Seuraamme liikevaihdon käänteen toteutumista tarkasti näissä yhtiöissä. CoreHW:n liiketoiminta kehittyi puolestaan katsauskaudella erittäin hyvin. Yritys sai päätökseen kaksi merkittävää asiakasprojektia, mikä kasvatti liikevaihtoa merkittävästi katsauskauteen verraten. Samalla yhtiön liikevoitto nousi selkeästi positiiviseksi.

Granossa toimet eri tuotealueiden mahdollisuuksien ja mittakaavaetujen hyödyntämiseksi ovat edenneet tulevasta toimitusjohtajavaihdoksesta huolimatta. Grano uudistaa nyt toimintamalliaan ja organisaatiorakennettaan liiketoiminnan kehityksen ja hallittavuuden vahvistamiseksi. Uudistamisen ytimessä on kahden liiketoimintayksikön perustaminen, joiden päätehtävänä on johtaa ja kehittää Granon liiketoimintaa entistä markkinalähtöisemmin ja vastata Granon tarjoamasta. Myös koko tuotanto keskitetään yhden yksikön vastattavaksi mittakaavaetujen paremmaksi saavuttamiseksi. Tämä toimintamallin uudistaminen on erittäin tärkeä askel yhtiön kannattavuuskehityksen ja kasvun tukemisessa.

Yrityskauppamarkkinan aktiivisuus on edelleen jatkunut katsauskaudella hyvällä tasolla ja uusien kohteiden tarjonta on ollut hyvää. Markkinat tarjoavat mahdollisuuksia sekä uusille hankinnoille että irtaantumisille.

Keskeiset luvut

M€Q2Q26 kk6 kk12 kk
 2/19-
4/19
2/18-
4/18
11/18-
4/19
11/17-
4/18
11/17-
10/18
Liikevaihto, milj. euroa52,445,9102,890,8199,7
Liikevoitto, milj. euroa2,11,92,43,75,3
Tulos ennen veroja, milj. euroa1,61,61,52,72,7
Tilikauden tulos, milj. euroa1,11,10,428,227,1
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, €0,000,000,000,510,46
Oma pääoma / osake, €0,961,060,961,061,02
Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa2,91,24,20,38,2


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin
M€ 
Q2Q26 kk6 kk12 kk
 

Liikevaihto
2/19-
4/19
2/18-
4/18
11/18-
4/19
11/17-
4/18
11/17-
10/18
Grano 34,534,866,768,8136,6
KL-Varaosat3,63,57,26,914,4
Selog1,62,43,44,39,4
Helakeskus2,12,24,04,18,2
Hygga1,21,32,42,75,4
Heatmasters0,81,11,62,24,8
CoreHW1,50,52,51,83,7
Carrot4,60,09,90,013,0
Oscar Software2,60,05,10,04,4
Muut 0,00,00,00,00,0
Eliminoinnit -0,10,0-0,10,0-0,2
Konserni yhteensä 52,445,9102,890,8199,7


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin
M€
Q2Q26 kk6 kk12 kk
 

Liikevoitto
2/19-
4/19
2/18-
4/18
11/18-
4/19
11/17-
4/18
11/17-
10/18
Grano 2,52,92,24,08,4
KL-Varaosat0,20,30,30,51,2
Selog0,00,20,00,20,8
Helakeskus0,10,10,20,1-2,7
Hygga0,00,0-0,1-0,2-0,2
Heatmasters0,0-0,1-0,1-0,20,2
CoreHW0,2-0,5-0,1-0,5-0,6
Carrot-0,20,0-0,60,0-0,1
Oscar Software0,10,00,20,00,1
Muut -0,7-0,80,3-0,3-1,8
Konserni yhteensä 2,11,92,43,75,3


Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella kymmenessä segmentissä, jotka ovat Grano, Selog, Helakeskus, KL-Varaosat, Heatmasters, Hygga, CoreHW, Carrot, Oscar Software sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt).

Panostaja hankki tilikaudesta alussa merkittävän vähemmistöomistuksen korkealaatuisia ja ekologisia lastenvaatteita valmistavasta Gugguu Oy:stä sekä luopui omistusosuudestaan Ecosir Groupissa.

Muut-segmentissä raportoi emoyhtiön lisäksi katsauskaudelta kaksi osakkuusyhtiötä Gugguu Group Oy ja Spectra Yhtiöt Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden liiketoiminta on kehittynyt positiivisesti ja osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli 0,1 milj. euroa (vertailukaudella 0,2 milj. euroa sisältäen Ecosir Groupin tulosvaikutuksen), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa liikevoiton alapuolella.


Näkymät tilikaudelle 2019

Yrityskauppamarkkinan aktiivisuus on jatkunut katsauskaudella hyvällä tasolla ja uusia kohteita on ollut hyvin tarjolla. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy ja oman aktiivisen toiminnan täydentäessä ulkoapäin tulevaa ostokohteiden tarjontaa markkinoilla on riittävästi yritysostomahdollisuuksia. Panostajan strategiaa on tarkoitus toteuttaa hallituilla yritysostoilla nykyisiin sijoituskohteisiin, mutta myös uusia mahdollisia sijoituskohteita kartoitetaan aktiivisesti. Myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan osana sijoituskohteiden omistajastrategioita.

Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti:

  • Selogin, Helakeskuksen, CoreHW:n, KL-Varaosien, Carrotin ja Oscar Softwaren kysyntätilanne säilyy hyvänä ja Heatmastersin kysyntätilanne paranee hyvälle tasolle tulevien merkittävien huoltoseisokkien vuoksi (aiemmin tyydyttävä).

  • Granon ja Hyggan kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä


Tiedotustilaisuus 

Panostaja järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle 6.6.2019 klo 11.30-12.30 hotelli Scandic Simonkenttä, kokoustila Espa, Simonkatu 9, Helsinki.

Puolivuosikatsaus ja esitykset sekä muuta sijoittajatietoa on saatavissa osoitteessa www.panostaja.fi/sijoittajille.Panostaja Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tapio Tommila, 040 527 6311Panostaja Oyj

Tapio Tommila
toimitusjohtaja

Liite

 

Liitteet

Download