Panostaja Oyj:n johtoryhmän kannustin- ja sitouttamisjärjestelmä

 

Panostaja Oyj                Pörssitiedote, sisäpiiritieto  13.12.2018   klo 13.00

Panostaja Oyj:n (Panostaja) hallitus on 12.12.2018 päättänyt jatkaa tilikaudesta 1.11.2018-31.10.2019 lähtien Panostajan toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisessa vuosittain pitkäaikaista osakepohjaista kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Järjestelmä yhdistää Panostajan osakkeenomistajien sekä toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän jäsenten pitkäaikaiset intressit.

Vuosittain asetettavien tavoitteiden toteutuessa kohderyhmällä on mahdollisuus saada palkkiona vuosittain Panostajan osakkeita. Vuosittainen maksimimäärä myönnettävien osakkeiden yhteenlasketulle mahdolliselle enimmäismäärälle on asetettu yhteensä 126 500 Panostajan osakkeeseen, jonka lisäksi mahdollista palkkiota maksetaan siten rahana, että se kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiona saatujen osakkeiden osalta toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä on velvollisuus olla luovuttamatta osakkeita 24 kuukauden aikana niiden saamisesta.

Panostajan edellinen johtoryhmän kannustin- ja sitouttamisjärjestelmä päättyi tilikauden 1.11.2017 – 31.10.2018 myötä. Päättyneeseen aikaisempaan kannustin- ja sitouttamisjärjestelmään liittyen Panostajan johtoryhmän jäsenille tullaan luovuttamaan joulukuussa 2018 yhteensä 152 371 Panostajan osaketta lisättynä rahapalkkiolla, joka vastaa kokonaispalkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.  

Panostaja Oyj

Juha Sarsama

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Sarsama 040 774 2099

Talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Tommila 040 527 6311