Panostaja Oyj toteuttaa maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen

 

Panostaja Oyj        Pörssitiedote, muutokset omien osakkeiden omistuksessa 5.2.2021         klo 17.45


Panostaja Oyj toteuttaa maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen


Panostaja Oyj:n 5.2.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 5.200.000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien että yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamista. Valtuutuksen perusteella hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Panostaja Oyj:n hallitus on päättänyt 5.2.2021 edellä mainitun valtuutuksen nojalla osakeyhtiölain 9 luvun 20 §:n mukaisesta 800.000 osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiö tekee osakeannin itselleen, jotta sillä olisi saatavilla riittävä määrä omia osakkeita käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden sitouttamiseen ja muihin hallituksen kulloinkin päättämiin käyttötarkoituksiin.

Uudet Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 10.3.2021. Uudet Osakkeet liitetään Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään arviolta 10.3.2021 ja otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 11.3.2021.


Panostaja Oyj:n hallituksen puolesta


Panostaja Oyj

Tapio Tommila
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Tommila 040 527 6311


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on seitsemän enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2020 konsernin liikevaihto oli 159 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi