Panostaja myy Tilatukku Group Oy:n toimivalle johdolle

 

Panostaja Oyj               Pörssitiedote, sisäpiiritieto         9.4.2020            klo 12.00          


Panostaja myy Tilatukku Group Oy:n toimivalle johdolle

Panostaja on allekirjoittanut sopimuksen Tilatukku Group Oy:n osakekannan enemmistön myynnistä toimivalle johdolle. Panostajan omistusosuus Tilatukku Group Oy:stä on ollut 60 prosenttia. Kaupassa Panostaja luopuu omistuksestaan kokonaan. Yhtiön velaton arvo järjestelyssä on noin 1,8 miljoonaa euroa, josta Panostajan osuus korollisten nettovelkojen vähentämisen jälkeen on noin 0,9 miljoonaa euroa. Panostaja-konserni tulee kirjaamaan kaupan toteuttamisen jälkeen arviolta noin 0,5 miljoonan euron myyntitappion. Tilatukku Group jatkaa itsenäisenä yrityksenä ja Tomi Pirinen sen toimitusjohtajana.

”Tilatukku Group on ollut omistuksessamme kahdeksan vuotta. Omistusaikanamme yhtiö on jatkanut määrätietoisesti oman palvelukonseptin kehittämistä ja asiakkaidensa palvelemista nopeana ja asiantuntevana kumppanina. Yhtiön vahva kassavirta on myös mahdollistunut omistajille hyvän osinkotuoton. Nyt yhtiö on saavuttanut erittäin vahvan aseman ja se on alansa selvä markkinajohtaja. Nyt onkin oikea aika luopua omistuksestamme ja saattaa yhtiö sitoutuneiden yrittäjien myötä seuraavaan kehitys- ja kasvuvaiheeseen. Luopuminen on strategiamme mukainen ja tukee oman portfoliomme aktiivista kehittämistavoitetta. Haluan kiittää koko Tilatukku Groupin henkilöstöä yhteisestä matkastamme ja toivottaa menestystä tulevaan”, sanoo Panostajan toimitusjohtaja Tapio Tommila.

”Koko toimialan laadukkaasta toiminnastaan, nopeista toimituksistaan ja laajasta tuotteistostaan tuntema Tilatukku on useita vuosia kestäneen yrittäjäuramme tähänastinen huipennus. Pääomistus siirtyy nyt sijoitusyhtiöltä yrittäjille, ja nyt pääsemme jatkamaan hyvää kehitystyötä ja tekemään töitä täysin omaan lukuumme. On ollut hienoa päästä kasvattamaan Tilatukku Groupia lokakuussa 2019 tapahtuneen yritysjärjestelyn myötä. Yhteistyö Panostajan, hallituksemme ja osaavan henkilöstömme kanssa on ollut vauhdikasta, mukavaa ja kehittävää”, kertoo Tilatukku Group Oy:n toimitusjohtaja Tomi Pirinen.

Tilatukku Group poistuu yrityskaupan toteuttamisen jälkeen kokonaisuudessaan Panostaja-konsernin tilikauden ja vertailukauden jatkuvien liiketoimintojen tuloksesta. Panostaja-konsernin tilikauden 2019 vertailukelpoinen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ja liikevoitto ilman Tilatukku Groupia oli 182,9 milj. euroa ja 3,8 milj. euroa.

Tilatukku Group-konsernin liikevaihto ja liikevoitto muodostuivat tilikausilla 1.11.2018–31.10.2019 ja 1.11.2017–31.10.2018 seuraavasti (IFRS):

(tuhatta euroa)1.11.2018–31.10.20191.11.2017–31.10.2018
Liikevaihto7 2819 435
Liikevoitto-170811

Tilatukku Group -konsernin taseet 31.10.2019 ja 31.10.2018 olivat:

(tuhatta euroa)31.10.2019 31.10.2018

 
 
Pysyvät vastaavat 2 5071 671 
Vaihto-omaisuus 641535 
Saamiset ja Rahoitusomaisuus1 8811 832 
Yhteensä5 0294 038 
    
Oma pääoma 2 1321 777 
Vieras pääoma2 8962 261 
Yhteensä5 0294 038 
   
   
   


Panostaja Oyj

Tapio Tommila
Toimitusjohtaja


Lisätiedot:

Tapio Tommila, toimitusjohtaja, Panostaja Oyj, 040 527 6311, tapio.tommila@panostaja.fi
Tomi Pirinen, toimitusjohtaja, Tilatukku Group Oy, 044 0123 402, tomi.pirinen@tilatukku.fi


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on kahdeksan enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2019 konsernin liikevaihto oli 190 miljoonaa euroa. www.panostaja.fi

Tilatukku Group Oy (aiemmalta nimeltään Selog Group) on vuonna 2005 perustettu sisärakennetukku ja sisäkattomateriaalien erikoisliike alan ammattilaisille, ja yhtiö on kasvanut alansa merkittäväksi ja tunnetuksi toimijaksi. Yhtiö toimii pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Yhtiö yhdistyi lokakuussa 2019 kilpailijansa Tilatukku Oy:n kanssa osakevaihtona toteutetulla järjestelyllä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Tomi Pirinen. Tilikaudella 2019 yhtiön liikevaihto oli 7,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,2 miljoonaa euroa. www.tilatukku.fi