Panostaja kirjaa Carrotin liikearvon arvonalentumistappiota 3,3 milj. euroa

 

Panostaja Oyj        Pörssitiedote, sisäpiiritieto         3.9.2020       klo 9.30


Panostaja kirjaa Carrotin liikearvon arvonalentumistappiota 3,3 milj. euroa

Panostan sijoituskohteen Carrotin liikevaihdon ja liikevoiton kehitys on ollut ennakoitua heikompaa, jonka vuoksi osana liikearvon arvonalentumistestausta Panostaja on käynyt läpi Carrotin näkymiä sekä toimintaan ja liiketoimintaympäristöön liittyviä oletuksia. Carrotin arvonalentumistestien perusteella Carrotin konserniliikearvoa kirjataan alas 3,3 milj. eurolla. Carrotin jäljelle jäävän liikearvon määrä on 4,6 milj. euroa.

Liikearvon arvonalentumistappiolla ei ole rahavirtavaikutusta, ja se kirjataan Carrotin neljännen neljänneksen tulokseen poistojen ryhmään.


Panostaja Oyj

Tapio Tommila
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Tommila, Panostaja Oyj 040 527 6311


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on seitsemän enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2019 konsernin liikevaihto oli 190 miljoonaa euroa. www.panostaja.fi