Panostaja jakaa ylimääräisen osingon 0,03 euroa osakkeelta

 

Panostaja Oyj        Pörssitiedote, sisäpiiritieto, ylimääräinen osingonjako             17.9.2019   klo 9.30


Panostaja jakaa ylimääräisen osingon 0,03 euroa osakkeelta

Panostaja Oyj:n hallitus on tänään 17.9.2019 päättänyt 0,03 euron osakekohtaisen ylimääräisen osingon jakamisesta. Päätös perustuu yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 31.1.2019 myöntämään valtuutukseen. Ylimääräisen osingon irtoamispäivä on 18.9.2019, täsmäytyspäivä 19.9.2019 ja maksupäivä 26.9.2019. Jaettavan ylimääräisen osingon kokonaismäärä on 1.570.185,48 euroa.

Panostaja Oyj:n 31.1.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä voi olla yhteensä 4.700.000 euroa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

Panostajan voitonjako heijastaa konsernin tuloksen kehitystä pitkällä aikavälillä ja ensisijaisena tavoitteena on varmistaa konsernin sijoitustoiminnan jatkuvuus, jonka jälkeen vähintään puolet emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuvasta konsernin vuosittaisesta tuloksesta voidaan jakaa joko osinkoina, pääomanpalautuksina tai osakkeiden takaisinostoina. Panostaja on viimeisen kahden vuoden aikana tehnyt strategiansa mukaisesti sekä onnistuneita irtautumisia sijoituskohteistaan (KotiSun, KL-Varaosat ja Ecosir) että samanaikaisesti täydentänyt ja kehittänyt yhtiön toimintaa uusilla sijoituskohteilla (Oscar, Carrot, CoreHW ja Gugguu). Panostajan taloudellinen asema, voitonjakopolitiikka sekä sijoitustoiminnan toteutuneet tulokset ja näkymät antavat hyvän perustan Panostajan ylimääräiselle osingolle.

Panostaja Oyj
Hallitus


Lisätiedot:

Tapio Tommila toimitusjohtaja, Panostaja Oyj, 040 527 6311, tapio.tommila@panostaja.fi


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on kahdeksan enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2018 konsernin liikevaihto oli 185,2 miljoonaa euroa.