Korjaus: Panostajan taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous

 

Panostaja Oyj                       Pörssitiedote 28.10.2020                             klo 16.30


Panostajan taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous


Korjaus tilikauden päivämäärään: Tilikausi on 1.11.2020-31.10.2021.


Panostaja-konsernin tilikausi päättyy 31.10.2020. Tilinpäätöstiedote julkistetaan 11.12.2020.
Varsinainen yhtiökokous pidetään 5.2.2021. Vuosikertomus julkaistaan viikolla kaksi yhtiön internet-sivuilla.


Tilikaudella 1.11.2020-31.10.2021 Panostaja Oyj julkaisee kolme katsausta seuraavasti:

liiketoimintakatsaus           1.11.2020-31.1.2021 (3 kk)                           16.3.2021

puolivuosikatsaus              1.11.2020-30.4.2021 (6 kk)                           3.6.2021

liiketoimintakatsaus           1.11.2020-31.7.2021 (9 kk)                           2.9.2021


Panostaja Oyj
Tapio Tommila
toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Tommila Panostaja Oyj 040-527 6311


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on seitsemän enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2019 konsernin liikevaihto oli 190 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi