Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

 

Panostaja Oyj              Suurimmat osakkeenomistajat, liputusilmoitus   24.9.2019   klo 15.30


Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Panostaja Oyj on tänään vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Oy Koskenkorva Ab:n omistus on 24.9.2019 ylittänyt viisi (5) prosenttia.


Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: Panostaja Oyj, Y-tunnus 0585148-8
Liputusvelvollisen nimi: Oy Koskenkorva Ab
Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden hankinta

Liputusvelvollisen osuus:

Matti Koskenkorva 
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: 2,21 % osakkeista ja äänistä
Yhteenlaskettu %-osuus: 2,21 %

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu): 2,21 % osakkeista ja äänistä
Yhteenlaskettu %-osuus: 2,21 %

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä: 52.533.110


Oy Koskenkorva Ab
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: 7,37 % osakkeista ja äänistä
Yhteenlaskettu %-osuus: 7,37 %

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu): 4,32 % osakkeista ja äänistä
Yhteenlaskettu %-osuus: 4,32 %

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä: 52.533.110


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen. Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
PNA1V FI0009800379

Osakkeiden ja äänten lukumäärä
Suora (AML 9:5)
Matti Koskenkorva 1.158.903
Oy Koskenkorva Ab 3.871.218
Yhteensä 5.030.121

Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora (AML 9:5)
Matti Koskenkorva 2,21 %
Oy Koskenkorva Ab 7,37 %
Yhteensä 9,58 %


Panostaja Oyj

Tapio Tommila
Toimitusjohtaja

Lisätietoja: Tapio Tommila 040 527 6311