Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

 

Panostaja Oyj              Suurimmat osakkeenomistajat, liputusilmoitus   20.9.2019   klo 18.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Panostaja Oyj on tänään vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan OP Osuuskunnan ja sen määräysvallassa olevan OP-Henkivakuutus Oy omistus on 19.9.2019 alittanut viisi (5) prosenttia.

Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: Panostaja Oyj, Y-tunnus 0585148-8
Liputusvelvollisen nimi: Määräysvaltaa käyttävä OP Osuuskunta, osakkeenomistajana OP-Henkivakuutus Oy
Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden luovutus
Liputusvelvollisen osuus:

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: 3,41 % osakkeista ja äänistä
Yhteenlaskettu %-osuus: 3,41 %

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu): 5,07 % osakkeista ja äänistä
Yhteenlaskettu %-osuus: 5,07 %

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä: 52.533.110

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen. Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
PNA1V FI0009800379

Osakkeiden ja äänten lukumäärä
Suora (AML 9:5)
1.793.830
Yhteensä 1.793.830

Osakkeiden ja äänten %-osuus
3,41 %
Yhteensä 3,41 %

Panostaja Oyj

Tapio Tommila
Toimitusjohtaja

Lisätietoja: Tapio Tommila 040 527 6311