Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

 

Panostaja Oyj              Suurimmat osakkeenomistajat, liputusilmoitus       17.1.2019   klo 16.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Panostaja Oyj on tänään vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Maija Koskenkorvan omistus on 16.1.2019
alittanut viisi (5) prosenttia.

Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: Panostaja Oyj, Y-tunnus 0585148-8
Liputusvelvollisen nimi: Maija Koskenkorva

Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden luovutus
Liputusvelvollisen osuus:

 % osakkeista
ja äänistä
% osakkeista ja
äänistä
rahoitusvälineiden
kautta
Yhteenlaskettu
% -osuus
Kohdeyhtiön
osakkeiden ja
äänten
kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
2,57 %


0


2,57 %


52.533.110


Edellisessä liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus (jos liputettu)
9,80 %09,80 % 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen. Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
 Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
     
PNA1V FI00098003791.347.54202,57 %0
YHTEENSÄ1.347.5422,57 %

Panostaja Oyj

Tapio Tommila
Toimitusjohtaja

Lisätietoja: Tapio Tommila 040 527 6311