Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

 

Panostaja Oyj              Suurimmat osakkeenomistajat, liputusilmoitus   4.10.2019   klo 17.00


Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Panostaja Oyj on tänään vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Oy Koskenkorva Ab:n ja määräysvaltaa käyttävän Matti Koskenkorvan omistus on 4.10.2019 ylittänyt kymmenen (10) prosenttia.


Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: Panostaja Oyj, Y-tunnus 0585148-8

Liputusvelvollisen nimi: Määräysvaltaa käyttävä Matti Koskenkorva, osakkeenomistajana Oy Koskenkorva Ab

Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden hankinta


Liputusvelvollisen osuus:

Matti Koskenkorva 
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: 2,21 % osakkeista ja äänistä
Yhteenlaskettu %-osuus: 2,21 %

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu): 2,21 % osakkeista ja äänistä
Yhteenlaskettu %-osuus: 2,21 %

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä: 52.533.110


Oy Koskenkorva Ab
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: 10,02 % osakkeista ja äänistä
Yhteenlaskettu %-osuus: 10,02 %

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu): 7,37 % osakkeista ja äänistä
Yhteenlaskettu %-osuus: 7,37 %

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä: 52.533.110


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen. Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
PNA1V FI0009800379

Osakkeiden ja äänten lukumäärä
Suora (AML 9:5)
Matti Koskenkorva 1.158.903
Oy Koskenkorva Ab 5.261.718
Yhteensä 6.420.621

Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora (AML 9:5)
Matti Koskenkorva 2,21 %
Oy Koskenkorva Ab 10,02 %
Yhteensä 12,22 %


Panostaja Oyj

Tapio Tommila
Toimitusjohtaja

Lisätietoja: Tapio Tommila 040 527 6311